Dit ben ik

Mijn naam is Mya Hofsté, afgestudeerd HBO creatief therapeut-drama. Sinds 2006 ben ik als zelfstandige werkzaam in het begeleiden van kinderen/jeugdigen. Dit doe ik in de vorm van speltherapie, spelbegeleiding, ondersteuning op school of dagbesteding en het bieden van logeeropvang.

Mijn passie is het om samen met het kind steeds weer nieuwe, passende wegen te vinden waardoor het kind handvaten krijgt om zijn plek in de wereld te vinden en daarin met meer ontspanning te kunnen functioneren.

Mijn kracht in het werken met kinderen ligt in het vermogen om mij makkelijk in te leven in de belevingswereld van het kind. Daarbij beschik ik over een grote creativiteit. Voor mij staat het werken vanuit gevoel en intuïtie voorop. Daarnaast gebruik ik de kennis die ik heb opgedaan in mijn studie en het werkveld. In mijn handelen zorg ik voor betrouwbaarheid en structuur. Mijn uitgaanspunten zijn dat het kind goed in staat is om te laten zien waar het mee bezig is en waar het aan toe is. Ik geef gerichte aandacht en focus me op de kwaliteiten van het kind. Zo kan ontspanning, vertrouwen en de ruimte voor verandering ontstaan.