Werkwijze

Het is mijn specialisme om kinderen tot jong volwassenen met een hulpvraag op het gebied van ASS, ADHD, ADD, ODD en verdere ontwikkelingsproblematieken te zien en te begrijpen.
Wat heeft het kind nodig? Wat wil het kind met het probleemgedrag laten zien? Wat is de ontwikkelingsbehoefte? Hoe kan ik samen met het kind de omgeving iets meer inzichtelijk maken?

Het bieden van veiligheid, vertrouwen en plezier staan voor mij voorop. Ik vind het belangrijk dat het kind zich gezien en gehoord voelt en volledig zichzelf mag zijn.

In mijn begeleiding zal ik (speel)maatje zijn van het kind en meebewegen in de belevingswereld. Het kind krijgt zo de kans om aanwezige behoeften te uiten. Dit is het vertrekpunt om in spel en activiteiten het kind uit te nodigen om nieuwe ervaringen op te doen. Zo ontdekken we samen wat er gebeurt en wat nieuwe of andere mogelijkheden biedt.
Het kind kan op een speelse manier zichzelf en de wereld beter leren begrijpen, sociale vaardigheden en gewenst gedrag aanleren. Kortom succeservaringen, waarmee het kind handgrepen krijgt om zich beter staande te kunnen houden in deze wereld... en hopelijk een beetje veiliger.

Voor jeugdigen/jong volwassenen pas ik hetzelfde principe van volgen en aansluiten toe. Ook hier staan begrip en een veiliger omgeving voorop. De activiteiten zijn vanzelfsprekend persoonsgebonden en daarmee ook leeftijdsgebonden.